Ustroj

Ravnateljica

• gđa Lidija Hrastić-Novak, dr.med

Zamjenica ravnateljice

• gđa dr. sc. Dobrinka Rojnić, univ.mag.rel.int.- mag.oec

Upravno vijeće

• gđa Zrnka Kušen, dipl.soc.- predsjednica UV-a

• gdin Doc.dr.sc. Vedran Velagić, dr.med. - član UV-a

• gdin Tonći Grgurinović, dr.med.spec. - član UV-a

• gdin Tomislav Domes, mag.pol.- član UV-a