Ustroj

Ravnateljica

• Lidija Hrastić-Novak, dr.med

Upravno vijeće

• Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.spec – predsjednik

• Mr.sc. Drago Ćaleta, dr.med.spec – član

• Sven Navratil, dr.med.spec. – član

• Vesna Mijoč, mag.med.tech.