Dokumenti potrebni za obavljanje specijalističkih pregleda i pretraga

Za osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju:

Poliklinika Zagreb za specijalističke preglede NE prima uputnice HZZO-a.

Specijalistički pregledi se naplaćuje prema važećem cjeniku.