Skrb o boljoj prilagođenosti rada, uključujući vrijeme, način i uvjete rada